Mūsų vertybės

Mūsų vertybės

Savo veiklą grindžiame šiomis penkiomis vertybėmis.

Empower grupės įmonės siekia tapti geriausiu paslaugų teikėju Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Siekdami šio tikslo mes dirbame vadovaudamiesi penkiomis mūsų grupės vertybėmis. Tai mūsų kasdienio darbo pagrindas: šios vertybės lemia mūsų darbo metodus ir sprendimų priėmimą.

 • Esame pavyzdžiu savo kolegoms, klientams ir tiekėjams.
 • Taip elgdamiesi rodome pagarbą vieni kitiems. 
   
 • Dirbame siekdami užsibrėžtų tikslų ir kasdien stengiamės žengti nors mažą žingsnelį pirmyn.  
 • Teigiamus pavyzdžius visada iškeliame. Kritika ar grįžtamasis ryšys tik konstruktyvus. 
 • Pasitikėjimą sukuriame garbingu asmeniniu elgesiu. 
 • Pasitikėjimas kuria pagarbą tarp žmonių.
 • Pasveriame kitiems sakomų žodžių vertę ir atidžiai įsiklausome į aplinkinių nuomonę.
 • Kalbame vieni su kitais, o ne už vieni kitų nugarų.
 • Visada laikomės pažadų.
 • Darbus atliekame laiku, o jei reikia, nebijome įsikišti.