Asmens duomenų apsaugos politika

Asmens duomenų apsaugos politika

Empower Oyj ir jos dukterinės įmonės įsipareigojo saugoti savo darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių privatumą pagal įsigaliojusį Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Mes norime užtikrinti, kad asmens duomenys visose Empower grupės įmonėse tvarkomi skaidriai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir kitų duomenų privatumo teisės aktų reikalavimų.

Pateiktame duomenų privatumo pranešime nurodoma, kokie asmens duomenys renkami rinkodaros tikslais ir kaip mes užtikriname, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir saugiai.

Visais su duomenų privatumu susijusiais klausimais rašykite e-paštu: privacy (@) empower.eu

Duomenų privatumo pranešimas